Arrangementer: - Dansk Forening for Arbejdsret

Arrangementer:

Halvdags-arrangement onsdag den 16. september 2020 kl. 14-17 i Ingeniørforeningen IDA (eftermiddag).

Emne: Virksomhedsoverdragelse.

Dansk Forening for Arbejdsret inviterer til halvdagsarrangement onsdag den 16. september 2020 kl. 14.00-17.00 i Ingeniørforeningen IDA.

Temaet er virksomhedsoverdragelse med fokus på aktuel problemstillinger.

Professor, dr.jur. Jens Kristiansen og lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm tager os gennem eftermiddagen, som falder i to hovedafsnit.

1. Virksomhedsoverdragelsesbegrebet bl.a. med fokus på udviklingen i EU-Domstolens og danske domstoles praksis - særligt stilles der skarpt på, om EU-Domstolen i nyere praksis er ved at udvande virksomhedsoverdragelsesbegrebet i forhold til tidligere.

2. Afskedigelsesbeskyttelsen i forbindelse med virksomhedsoverdragelse bl.a. med fokus på, hvilken beskyttelse der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, spørgsmålet om sanktioner ved lovbrud samt hæftelse, hvortil kommer retsstillingen ved væsentlige vilkårsændringer.

Eftermiddagen bliver tilrettelagt således, at der bliver mulighed for spørgsmål samt debat.

Det tilføjes, at gennemførelsen af arrangementet afhænger af udviklingen i corona-epidemien. Der må således desværre tages forbehold for at aflyse arrangementet eller for at begrænse antallet af deltagere efter bestyrelsens skøn. I så fald vil de tilmeldte få tilbagebetalt tilmeldingsgebyret.

Deltagergebyr 600 kr. bedes indbetalt til foreningens konto nr. 2191-6897 216 661 senest den 1. september 2020. Bekræftelse tilsendes, når gebyret er modtaget.

Husk at oplyse medlemsnummer og navn.

Såfremt der ønskes kursusbevis (3 lektioner), skal dette oplyses ved tilmelding.

Da dette er et arrangement med begrænsning på antallet af deltagere er tilmelding bindende.

Generalforsamling onsdag den 25. november 2020 kl. 17 i Arbejdsretten.

Emne: Folketingets Ombudsmand, professor, dr. jur. Niels Fenger vil holde et oplæg om "ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område" eller lignende.

 

Arbejdsrettens Dag er flyttet til mandag den 17. maj 2021 - med samme emner som det arrangement, der nu er aflyst, men skulle have været afholdt den 4. maj 2020.

 

Om halvdags-arrangementet den 16. september 2020 vil blive afholdt, afhænger af udviklingen i corona-krisen. Meddelelse herom forventes at komme i juni 2020. Tilsvarende vil det i løbet af sensommeren/efteråret i lyset af corona-krisen blive taget stilling til, om der kan gennemføres et arrangement i tilknytning generalforsamlingen i november 2020, og på hvilken måde generalforsamlingen i givet fald kan gennemføres.

 

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her