Arrangementer: - Dansk Forening for Arbejdsret

Arrangementer:

Heldagsseminar onsdag den 16. maj 2018 i Axelborg (Arbejdsrettens dag) med følgende dagsorden:

 

Kl. 8.30-9.00: Ankomst, kaffe mv.
Kl. 9.00-12.00: Aktuelle afgørelser fra Arbejdsretten og Højesteret (højesteretsdommer og formand for Arbejdsretten Lene Pagter Kristensen)
Ny lovgivning og praksis fra EU (professor, dr.jur.  Jens Kristiansen)
Politisk nyt (afdelingschef Lasse Boje)
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.00-15.30:

EU-rettens betydning ved afgivelse af konfliktvarsel over for og indgåelse af overenskomst med udenlandske virksomheder (Solesi-dommen, Arbejds-rettens dom af 8. december 2017)
Oplæg ved advokat Ulrik Mayland og advokat Jeanette Justesen

Seksuel chikane og #MeToo - de ansættelsesretlige konsekvenser
Oplæg ved Karen Margrethe Schebye og advokat Yvonne Frederiksen

 

Onsdag den 12. september 2018 kl. 17 i Arbejdsretten

Emne:                                             Retsgrund og kutymer i arbejdsretten
Oplæg ved Ole Hasselbalch

Halvdagsarrangement tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 14 i Ingeniørforeningen IDA (eftermiddag)

Emne:                                             Ytringsfrihed for medarbejdere
Oplæg ved lektor Rasmus Willig, advokat og lektor Martin Gräs Lind og ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Generalforsamling onsdag den 28. november 2018 kl. 17 i Arbejdsretten

Emne:                                             Endnu ikke fastlagt.

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her