Arrangementer: - Dansk Forening for Arbejdsret

Arrangementer:

 

 

Dansk Forening for Arbejdsret indbyder til halvdagsseminar

Onsdag, den 11. oktober 2017, kl. 14:00-17:00

Berlingskesalen, Pilestræde 34, København

Hvem bærer ansvaret for EU-stridig

implementering af arbejdsretlige direktiver?

Inden for de senere år har Højesteret afsagt en række principielle domme om konsekvenserne af en utilstrækkelig implementering af EU-direktiver. I december 2016 afgjorde Højesteret Ajos-sagen (U2017.824H) og i januar fulgte en principiel dom om statens erstatningsansvar for den EU-stridige regel om erstatningsferie ved sygdom opstået under ferie (U2017.1243H). Seminaret belyser og debatterer dommene og deres konsekvenser for lønmodtagerne, arbejdsgiverne og staten.

Program:

14:00-14:10   Velkomst og introduktion

Ved formanden, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

14:10-14:50   Hvem bærer risikoen for en EU-stridig retstilstand - lønmodtagerne eller arbejdsgiverne?

Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet

14:50-15:30   Hvor langt rækker statens erstatningsansvar for en EU-stridig retstilstand?

Ved advokat Niels Banke, Kammeradvokaten, og advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, Lind Advokataktieselskab

15:30-16:00   Kaffepause

16:00-17:00   Har arbejdsmarkedets parter styr på udviklingen?

Ved afdelingschef Lasse Boje, Beskæftigelsesministeriet, underdirektør Steen Müntzberg, DA, og afdelingsleder Leo Lybæk Hansen, LO

Debat med salen

 

Tilmelding: senest fredag den 29. september til arbejdsretsforeningen@arbejdsretten.dk

Kursuspris: 600 kr. indbetales senest den 29. september 2017 til Danske Bank REG 1551 Konto: 0167452 med angivelse af navn OG medlemsnummer.

Bemærk venligst at kun tilmeldte deltagere kan få adgang til arrangementet.

Såfremt kursusbevis ønskes, skal dette oplyses samtidig med tilmelding.

Venlig hilsen

Dansk Forening for Arbejdsret

 

 

Se tidligere arrangementer

 

 

 

 

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her