Arrangementer: - Dansk Forening for Arbejdsret

Arrangementer:

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 17 i Arbejdsretten

Arbejdsrettens domme i Fjernvarme Fyn (AR2017.0433) og DSB-sagerne (AR2018.0179 og AR2018.0073)

Heldagsseminar tirsdag den 27. maj 2019 i Axelborg (Arbejdsrettens dag) med følgende faste dagsorden:

Aktuelle afgørelser fra Arbejdsretten og Højesteret.

Aktuel praksis fra faglige voldgiftsretter.

Ny lovgivning og praksis fra EU.

Politisk nyt.

Årets kollektiv-arbejdsretlige emne: Persondatabeskyttelsesproblemstillinger.

Årets individuel-arbejdsretlige emne: Persondatabeskyttelsesproblemstillinger.

Halvdagsarrangement tirsdag den 10. september 2019 kl. 14 i Ingeniørforeningen IDA (eftermiddag).

Virksomhedsoverdragelse.

 

Generalforsamling onsdag den 27. november 2019 kl. 17 i Arbejdsretten.

Fratrædelsesaftaler & endelighedsklausuler.

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her