Arrangementer: - Dansk Forening for Arbejdsret

Arrangementer:

Heldagsseminar mandag den 27. maj 2019 i Axelborg (Arbejdsrettens dag) :

Dansk Forening for Arbejdsrets årlige heldagsseminar afholdes i Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

Mandag den 27. maj 2019 kl. 8.30 - 15.30

Program:

08.30-09.00 Ankomst, morgenbuffet
09.00-12.00

Aktuelle afgørelser fra Arbejdsretten og Højesteret (højesterets- dommer og formand for Arbejdsretten Lene Pagter Kristensen)

Aktuel praksis fra faglige voldgiftsretter (Børge Dahl)

Nyt fra EU (Lektor/Associate professor, ph.d. Cand.jur. (AU), LL.M. (UNSW)Natalie Videbæk Munkholm

Politisk nyt (afdelingschef Sidsel Nordengaard)

12.00-13.00 Frokost i bokssalen i kælderen
13.00-15.30

Databeskyttelse - arbejds- og ansættelsesret

I år har vi valgt at slå årets kollektive arbejdsretlige emne og årets individuelle arbejdsretlige emne sammen - og vil fokusere på en række udvalgte databeskyttelsesretlige problemstillinger og udfordringer for arbejds- og ansættelsesretten.

Til at tage os igennem dette har vi inviteret følgende oplægsholdere:

·         Ansættelsesretschef Flemming Dreesen, DA

·         Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen, Norrbom Vinding

·         Advokat Martin Juul Christensen, FH

·         Advokat Kira Kolby Christensen, Elmer Advokater

·         En repræsentant fra Datatilsynet

Deltagergebyr 1.500 kr. bedes indbetalt til foreningens konto nr. 2191-6897 216 661 senest den 16. maj 2019. Bekræftelse tilsendes, når gebyret er modtaget.

Husk at oplyse medlemsnummer.

Såfremt der ønskes kursusbevis, skal dette oplyses ved tilmelding.

 

OBS!! Arbejdsretten vil ikke i år trykke årsberetningen. Årsberetningen vil derfor ikke blive udleveret i en trykt udgave på heldagsseminaret. Den kan i løbet af næste uge findes på hjemmesiden på følgende link: /generelt/publikationer/aarsberetninger.aspx.

 

Halvdagsarrangement tirsdag den 10. september 2019 kl. 14 i Ingeniørforeningen IDA (eftermiddag).

Virksomhedsoverdragelse.

 

Generalforsamling onsdag den 27. november 2019 kl. 17 i Arbejdsretten.

Fratrædelsesaftaler & endelighedsklausuler.

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her