Arrangementer: - Dansk Forening for Arbejdsret

Arrangementer:

 

Dansk Forening for Arbejdsret

Under henvisning til § 4 i vedtægterne for Dansk Forening for Arbejdsret indkaldes herved til

GENERALFORSAMLING den 28. november 2018 kl. 17.00

og EFTERMIDDAGSARRANGEMENT fra kl. 17.10

Arbejdsretten, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K

Dagsordenen for generalforsamlingen:

1. valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår højesteretsdommer Jon Stokholm

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab.

Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside

4. Fastsættelse af kontingent for 2019

5. Valg af medlemmer til bestyrelse

Nuværende bestyrelse:

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen (formand)

Landsdommer, sekretariatsleder i Arbejdsretten Tine Vuust

Afdelingschef, advokat Leo Lybæk Hansen

Advokat Ulla Jacobsen

Advokat Evelyn Jørgensen

Professor, dr.jur. Jens Kristiansen

Advokat Arvid Andersen

Advokat Tine B. Skyum

Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson

Advokat Jørgen Vinding

Arbejdsretschef, advokat Helge Werner

Lektor Nathalie Videbæk Munkholm

Vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen

Kontorchef Pernille Christensen

Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Lasse Boje er fratrådt sin stilling og udtræder af bestyrelsen

Afdelingschef Leo Lybæk Hansen, LO, udtræder af bestyrelsen, da han går på pension.

Fagretslig koordinator, advokat i LO, Peter Nisbeth afløser Leo Lybæk Hansen

Bestyrelsen foreslår nyvalg af lektor Natalie Munkholm Videbæk, Juridisk Institut Aarhus Universitet

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Eftermiddagsarrangement

Faglig voldgift - 10 år med 2008-loven om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

ved fhv. højesteretspræsident Børge Dahl

Vi gør opmærksom på, at man ikke skal tilmelde sig arrangementet, og at der max. kan være 150 personer i retssalen.

Efter arrangementet byder foreningen på et let traktement.

 

Med venlig hilsen

Lene Pagter Kristensen

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her