Præsentationer fra Foreningens arrangementer - Dansk Forening for Arbejdsret

Præsentationer fra Foreningens arrangementer

Halvdags-arrangement onsdag den 16. september 2020 kl. 14-17, Ingeniørforeningen IDA

"Virksomhedsoverdragelsesbegrebet - med fokus på udviklingen i EU-Domstolens og danske domstoles praksis", Professor, dr. jur. Jens Kristiansen

"Afskedigelsesbeskyttelse ved virksomhedsoverdragelse", Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm

 

Eftermiddagsarrangement 20. januar 2020, Arbejdsretten

"Misbrug af ledelsesretten i nyere arbejdsretspraksis", Professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet.

 

Generalforsamling 27. November 2019, Axelborg:

Fratrædelsesaftaler - holder de?, Advokat Arvid Andersen SJ Law

Fratrædelsesaftaler - holder de?, Advokat Jørgen Vinding Norrbom Vinding

 

Heldagsarrangement 27. Maj 2019, Axelborg:

Databeskyttelsesretlige temaer i ansættelsesforholdet, Advokat Kira Kolby Christensen, Elmer Advokater og Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen, Norrbom Vinding

Overenskomster og persondata, Martin Juul Christensen og Flemming Dreesen

Nyt fra EU, Natalie Videbæk Munkholm

 

Arrangement 2. April 2019:

Hovedaftalens § 7m stk. 2 og Arbejdsrettens domme i sagerne om Fjernvarme Fyn Distribution A/S og DSB-Sagerne (Helge Werner, DA)

Fjernvarme Fyn Distribution (FH)

 

Arrangement 23. oktober 2018:

Ytringsfrihed og whistleblowing på det private område (Advokat (H), ph.d., Martin GräsLind)

Offentligt ansattes ytringsfrihed - nogle problemstillinger (Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen)

Ytringsfrihed: Historiske perspektiver på nutidige kontroverser (Jacob Mchangama)

 

Arrangement 12. september 2018:

Retsgrund og kutymer i arbejdsretten (Ole Hasselbalch)

Arrangement den 16. maj 2018:

Politisk nyt (Lasse Boje, Afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet)

Seksuel chikane og #MeToo - de ansættelsesretlige aspekter (Advikat Karen-Margrethe Schebye og Advokat Yvonne Frederiksen)

Indgåelse af overenskomst med udenlandske virksomheder, dobbeltbetaling, bevisbyrde og bod (Ulrik Mayland, LO og Jeanette Justesen, DA)

 

Arrangement den 11. oktober 2017:

Risikoen for EU-stridig dansk ret (Professor, dr.jur. Jens Kristiansen)

EU-retlig erstatningsansvar (Advokat Niels Banke, Advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

 

Arrangement den 11. september 2017:

Intet og meget nyt til datafronten (Ansættelsesretschef Flemming Dreesen)

Persondatabeskyttelsesfordringen - Fra direktiv til forordning (Adv., ph.d. Jørgen Rønnow Bruun)

Databeskyttelsesforordningen og forslaget til den nye databeskyttelseslov

 

Heldagsseminar den 15. maj 2017, Tivoli:

Ny lovgivning og praksis fra EU (professor, dr.jur. Jens Kristiansen, KU)

Virksomhedsoverdragelsesloven - udvalgte emner (advokat Jørgen Vinding og advokat Jacob Goldschmidt)

 

Heldagsseminar den 29. april 2016, Axelborg:

Politisk nyt (afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Andrew Hjuler Crichton)

Ny lovgivning og praksis fra EU (professor, dr.jur. Jens Kristiansen, KU)

Arbejdsretlig identitet (advokat Evelyn Jørgensen, LO)

Arbejdsretlig identitet (advokat Helge Werner, DA)

Medarbejder og/eller medejer (advokat Morten Langer og advokat Arvid Andersen)

 

Heldagsseminar den 8. maj 2015, Axelborg:

Politisk nyt (afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Andrew Hjuler Crichton)

Ny lovgivning og praksis fra EU (professor, dr.jur. Jens Kristiansen, KU)

Interessekonflikter med et internationalt aspekt (afdelingsleder, advokat, Leo Lybæk Hansen, LO)

Lov om ansættelsesklausuler - slipper vi nu for problemer og tvivl - eller måske helt for klausuler?
(advokat Arvid Andersen og advokat Christian Clasen)

 

Eftermiddagsarrangement den 19. marts 2015.

Emne: " Status for arbejdet med arbejdsskadereformen"

Indlæg ved afdelingschef Søren Kryhlmand, Beskæftigelsesministeriets Koncerncenter og Center for Arbejdsliv.

 

Heldagsseminar den 23. maj 2014, Axelborg:

Politisk nyt (afdelingschef Søren Kryhlmand)

Ny lovgivning og praksis fra EU (professor, dr.jur. Jens Kristiansen, KU)

Årets kollektiv-arbejdsretlige emne:

Sympatikonflikter - en status
(afdelingsleder, advokat Leo Lybæk Hansen, Landsorganisationen i Danmark, advokat Linda Nordstrøm Nissen, Dansk Arbejdsgiverforening)

Årets individuel-arbejdsretlige emne:

Status vedrørende funktionærlovens § 2a
(advokat Peter Breum og advokat Jørgen Vinding)

 

 

Arrangement den 31. marts 2014:

"Status på handicapbeskyttelsen i lyset af Sø- og Handelsrettens domme af 31. januar 2014 i Ring og Werge-sagerne."
Oplæg ved advokat Mette Østergård og advokat Tine B. Skyum.

 

Arrangement den 28. november 2013:

" Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer"
Professor, dr.jur. Jens Kristiansen præsenterer nogle af hovedresultaterne i sin netop udkomne bog.

 

Halvdagsseminar den 9. oktober 2013, Berlingske Huset:

"Menneskerettigheder og arbejdsret"

Oplæg ved højesteretsdommer, formand for Arbejdsretten Poul Søgaard, oplæg ved professor, dr.jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet.

 

Heldagsseminar den 4. juni 2013, Axelborg:

Årets individuel-arbejdsretlige emne:

"Forskelsbehandlingsloven - en gennemgang og drøftelse af EU domstolens dom af 11. april 2013 om handicap"
Oplæg ved advokat Mette Østergaard, HK Danmark og advokat Tine B. Skyum, DA.

 

Arrangement den 6. marts 2013:

" Omplacering i afskedssager"
Oplæg ved Advokat Christian K. Clasen, Norrbom Vinding, og Arvid Andersen, SJ Law.

 

Arrangement den 22. november 2012:

"Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping 27. oktober 2012"
Oplæg ved afdelingschef Pernille Christensen, beskæftigelses-ministeriet samt advokat Stephan Agger, LO og ansættelsesretschef Flemming Dreesen, DA.

 

Eftermiddagsseminar den 1. oktober 2012, Berlingske Huset:

" Præjudicielle forelæggelser for EU-domstolen"
Oplæg ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen.

 

Heldagsseminar den 29. maj 2012, Axelborg:

" Beskæftigelsesministeriet, konkrete præjudicielle sager mm."
Oplæg ved afdelingschef Pernille Christensen.

" Ny lovgivning og praksis fra EU."
Oplæg ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen.

"Årets kollektiv-arbejdsretlige emne: Social dumping."
Oplæg ved advokat Stephan Agger, LO, og underdirektør Steen Müntzberg, DA.

"Årets individuel-arbejdsretlige emne: FUL § 2a"
Oplæg ved advokat Peter Breum, Elmer & Partnere og advokat Jørgen Vinding, Norrbom Vinding.

 

Arrangementet den 12. april 2012:

" Det nye EU-forslag til forordning om persondatabeskyttelse og dets konsekvenser for arbejdsmarkedet."
Oplæg ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen og professor, dr. jur. Peter Blume.

 

Den 30. november 2011:

" Decorum i ansættelsesforhold."
Oplæg ved advokat Morten Langer og advokat Steen Hellmann.

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her