Arrangementer: - Dansk Forening for Arbejdsret

Arrangementer:

Arbejdsrettens dag, den 24. september 2021 (indbydelse udsendes sommeren 2021)

Generalforsamling, den 24. november 2021

Program for Arbejdsrettens dag, den 24. september 2021

08.30-09.00  Ankomst, morgenbuffet

09.00-12.00  Aktuelle afgørelser fra Arbejdsretten og Højesteret

(højesteretsdommer og formand Oliver Talevski)

Aktuel praksis fra faglige voldgiftsretter (fhv. højesteretspræsident Børge Dahl)

Ny lovgivning og praksis fra EU (professor, dr.jur. Jens Kristiansen) 
Politisk nyt (afdelingschef Sidsel Nordengaard)

12.00-13.00    Frokost i bokssalen i kælderen

13.00-16.00  Digitalisering og arbejdsretlige nedslag

Der er for tiden stor opmærksomhed på digitalisering af arbejdet både nationalt, i EU og internationalt. Ærindet med temaet på Arbejdsrettens dag er at tage et kig på nogle af de arbejdsretlige dilemmaer, der dukker op i kølvandet på digitalisering af arbejdet, og at se nærmere på de eksisterende ansættelsesretlige og kollektivarbejdsretlige remedier samt deres potentielle styrker og svagheder.

 

Til at tage os igennem dagen har vi inviteret følgende oplægsholdere:

  • Lektor, ph.d. Natalie Videbæk Munkholm
  • Advokat Karen-Margrethe Schebye, SjlAW
  • Arbejdsretschef Helge Werner, DA
  • Ansætelsesretschef Flemming Dreesen, DA
  • Afdelingschef Peter Nisbeth, FH
  • Advokat Martin Gräs Lind, Lexius
  • Advokat Yvonne Frederiksen, Norrbom Vinding
  • Kontorchef Michael Christian Høg Riis, Konkurrencestyrelsen

Anden information

Taler fra Arbejdsrettens 100 års jubilæum


Læs mere her

Kontingent 2015 Dansk Forening for Arbejdsret


Læs mere her

Præsentationer fra Foreningens arrangementer


Læs mere her